Средства за заштита: ИНСЕКТИЦИДИ
Активни материи: Fipronil;
Име на препарат: COSMOS 500 FS

Употреба:

COSMOS 500 FS е инсктицид со контактно и дигестивно дејство. Содржи активнаматериај фипронил 500g/L. Наменет е за третирање на семе од телни црви (жичњаци, Elateridae spp.) кај пченка, сончоглед и шеќерна репа. Каj пченката и сончогледот се употребува во доза од 2,5 L препарат на 1 тон семе а кај шеќерната репа 0,1L на 100 000 семки. Семето потребно е да се истретира непосредно пред сеидба или најдоцна 6 месеци пред сеидба.


Предупредување:

Не треба да се меша со препарати на база на ендосулфан. Третирањето треба да се напарви при ниски температури најдобро наутро или приквечер кога времето е облачно и нема ветер. Поседува репелентно дејство кон птиците, фазаните и враните.


Каренца:

Обезбедена со времето на употреба.Добавувач: „ХЕМОМАК ПЕСТИЦИДИ“ ДОО - Велес / веб страница
Производител: BASF AGRO B.V. / веб страница