Средства за заштита: ФУНГИЦИДИ
Активни материи: Benalaxyl M;
Име на препарат: FANTIC F WG

Употреба:

Препаратот FANTIC F WG содржи две активни материи: benalaksil 3,7 % и folpet 48 %. Поседува системично и превентивно дејство. Формулиран е во вид на водорастворливи гранули (WG). Кај винските сорти на грозје се употребува за заштита од пламеница (Plasmopara viticola) во концентрација од 0,2% и доза 1000 L/ha.


Предупредување:

Се препорачуваат 2 до 3 третмани во периодот на интензивен пораст на растенијата.


Каренца:

42 дена за винова лоза за производство на винско грозје.Добавувач: ТДПТУ „АГРО ЈУНИКОМ“ ДООЕЛ увоз-извоз - Скопје / веб страница
Производител: FMC Corporation САД / веб страница