Средства за заштита: ИНСЕКТИЦИДИ
Активни материи: Formetanate;
Име на препарат: DICARZOL 500 SP

Употреба:

DICARZOL 500 SP е инсектицид и митицид со добро контактно и стомачно дејство. Се употребува за сузбивање на трипс и грињи кај лукови култури, модар патлиџан, грав, леќа, грашок, компир, домат, орнаментални видови, видови од фалилијата на тикви (Cucurbitaceae) и др. Се препорачува доза од 165 - 170 g/ha.


Предупредување:


Каренца:

14 денаДобавувач: ТДПТДУ „АГРОЈУНИКОМ“ ДООЕЛ - Скопје
Производител: GOWAN Comercio Internatuional e Servicos Limitada / веб страница