Средства за заштита: ХЕРБИЦИДИ
Активни материи: Glyphosate IPA;
Име на препарат: HERBAZED 48% WSC

Употреба:


Предупредување:


Каренца:Добавувач: ТДПТДУ „АГРОЈУНИКОМ“ ДООЕЛ - Скопје
Производител: KAFR EL Z.I. PESTICIDES