Средства за заштита: РОДЕНТИЦИДИ
Активни материи: Aluminium phosphide;
Име на препарат: PHOSTOXIN tableti

Употреба:


Предупредување:


Каренца:Добавувач: ДППУ „РАДОМАК“ ДОО - Скопје-Петровец / веб страница
Производител: DETIA DEGESCH GMBH / веб страница