Средства за заштита: НЕМАТОЦИДИ
Активни материи: Paecilomyces lilacinus;
Име на препарат: BioAct ® WP

Употреба:


Предупредување:


Каренца:Добавувач: ТДПТДУ „АГРОЈУНИКОМ“ ДООЕЛ - Скопје
Производител: PROPHYTA