Средства за заштита: ФУНГИЦИДИ
Активни материи: Triticonazole;
Име на препарат: PREMIS 25 FS

Употреба:

PREMIS 25 FS е наменет за третирање на семе од житни култури пред се пченица, јачмен, рж, тритикале и овес. Се употребува во доза од 0,2 L на 100 kg семе во временски период од 6 часа.


Предупредување:


Каренца:Добавувач: ДОО "ХЕМОМАК ПЕСТИЦИДИ" - Велес
Производител: BASF AGRO B.V. / веб страница