Средства за заштита: ФУНГИЦИДИ
Активни материи: Copper oxide;
Име на препарат: NORDOX 75 WG

Употреба:

NORDOX 75 WG претставува превентивен контактен фунгицид кој во својот состав содржи 75% бакар (I)оксид. Наменет е за сузбивање на пламеница (Plasmopara viticola) и црна пегавост (Phomopsis viticola) кај винова лоза во концентрација од 0,2% во период на мирување на растенијата, во концентрација од 0,1 - 0,15 %. во фенофаза B - C; 0,1% во фенофаза C3. За сузбивање на бактериска пламеница кај јаболката се препорачува концентрација 0,2 % (фенофаза A - B), 0,15 % (фенофаза C), 0,1 % (фенофаза D), 0,03 % (E - H) на почеток на цветање. Кај маслинката се користи за сузбивање на пауново око на пролет пред цветање во концентрација 0,15 %. Кај јагодата за сузбивање на бактериози, црна пегавост на листот во концентрација (да се примени 1 - 2 пати кон крајот на летот и во текот на зимагта). Кај бобичестите овоки за сузбивање на болести на листот во концентрција 0,17 - 0,2%. Кај мандарината за сузбивање на бактериози и меланоза се препорачува концентрација од 0,15 % во текот на мирување на вегетацијата.Кај компер и домат за сузбивање на пламеница и концентрична пегавост на листот во концентрација од 1 kg/L. Kaj краставицата, лубеницата и тиквата се препорачува за сузбивање на пламница во концентрација од 0,15% само во период пред цветање.


Предупредување:


Каренца:

14 дена за компир, лубеница и домат на отворено и во заштитен простор; 28 - дена за тиква, 35 дена за винова лоза. Кај јаболката, јагодата и краставицата каренцата е обезбедена со времето на употреба; 56 дена за маслинка; 21 ден за бобичесто овошје; 15 дена за мандарина.Добавувач: ТДПТУ „АЛГИНА“ДОО - Скопје
Производител: NORDOX AS / веб страница