Средства за заштита: ХЕРБИЦИДИ
Активни материи: Isoproturon;
Име на препарат: QUARTZ SUPER

Употреба:


Предупредување:


Каренца:Добавувач: ТДПТУ „АЛГИНА“ ДОО - Скопје
Производител: VETERINA DOO