Име на препарат Активни материи Вид средство
ABALONE 18 EC

Abamectin

ИНСЕКТИЦИДИ

ABALONE 18 EC

Abamectin

АКАРАЦИДИ

ABAMEKTIN 18 EC

Abamectin

ИНСЕКТИЦИДИ

ABAMEKTIN 18 EC

Abamectin

АКАРАЦИДИ

ABASTATE 18 EC

Abamectin

ИНСЕКТИЦИДИ

ABASTATE 18 EC

Abamectin

АКАРАЦИДИ

ACROBAT MZ WG

Dimethomorph

Mancozeb

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

ACTARA 25 WG

Thiamethoxam

ИНСЕКТИЦИДИ

ACTELLIC 50 EC

Pirimiphos-Methyl

ИНСЕКТИЦИДИ

AGIL 100 EC

Propaquizafop

ХЕРБИЦИДИ

AGROPIN GLIFPIN

Glyphosate

ХЕРБИЦИДИ

AGROPIN KUPROPIN

Copper oxychloride

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

AHILUS EC

Chlorpyrifos

ИНСЕКТИЦИДИ

AKORD

Tebuconazole

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

ALIETTE FLASH

Fosetyl Al

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

ALISTER GRANDE

Diflufenican

ХЕРБИЦИДИ

ALVERDE

Metaflumizone

ИНСЕКТИЦИДИ

ANTRACOL COMBI

Cymoxanil

Propineb

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

ANTRACOL CU

copper

Propineb

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

APLAUD 25 WP

Buprofezine

ИНСЕКТИЦИДИ

APOLLO 50 SC

Clofentezine

АКАРАЦИДИ

ARAMO 50

Tepraloxydim

ХЕРБИЦИДИ

ARRAT

Dicamba

Triasulfuron

ХЕРБИЦИДИ

ХЕРБИЦИДИ

AVAUNT 15 SC

Indoxacarb

ИНСЕКТИЦИДИ

AXIAL 50 EC

Pinoxaden

ХЕРБИЦИДИ

AZIMUT TRIPLE

Cymoxanil

Folpet

Fosetyl Al

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

BAKAREN DITHANE

copper

Mancozeb

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

BAKAREN KREC - 50

Bakar Hidroxide

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

BAKAREN OXIHLORID 50

Copper oxychloride

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

BAKARNA VAR S 50

Copper oxychloride

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

BAKARNA VAR WP 50 CAFFERO

Dibakar – hlorid - trihidroxid

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

BAKARNA VAR – HROMOS 50 WP

Copper oxychloride

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

BAKROCID S-50

Bakar Trihidroxy hlorid

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

BASAGRAN

Bentazone

ХЕРБИЦИДИ

BASAGRAN DP-P

Bentazone

Dichlorprop-P

ХЕРБИЦИДИ

ХЕРБИЦИДИ

BASAMID GRANULAT

Dazomet

ИНСЕКТИЦИДИ

BASTA 15

Glufosinate-Amonijum

ХЕРБИЦИДИ

BAVISTIN FL

Carbendazim

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

BAZANO

Bentazone

ХЕРБИЦИДИ

BELO MASLO

Paraffin oil

АКАРАЦИДИ

BELO MASLO EC-HP

Paraffin oil

АКАРАЦИДИ

BENEFEX 18 EC

Benfluralin

ХЕРБИЦИДИ

BENTAZON 480 EC

Bentazone

ХЕРБИЦИДИ

BERIKET SL

Dicamba

Mecoprop

ХЕРБИЦИДИ

ХЕРБИЦИДИ

BETANAL AM 11

Desmedipham

Phenmedipham

ХЕРБИЦИДИ

ХЕРБИЦИДИ

BETANAL AM ® 11 NEW

Desmedipham

Phenmedipham

ХЕРБИЦИДИ

ХЕРБИЦИДИ

BEVERINOL

Napropamide

ХЕРБИЦИДИ

BEVESPILAN

Acetamiprid

ИНСЕКТИЦИДИ

BEVETOMP

Pendimethalin

ХЕРБИЦИДИ

BEVETOX 40 E

Dimethoate

ИНСЕКТИЦИДИ

BioAct ® WP

Paecilomyces lilacinus

НЕМАТОЦИДИ

BOOM EFEKT

Glyphosate

ХЕРБИЦИДИ

BORDOVSKA CORBA 20 WP CAFFARO

Copper hydroxide

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

BORDOVSKA CORBA S-20

Copper hydroxide

Copper-Sulfate

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

BORDOVSKA CORBA WP-20

Copper hydroxide

Copper-Sulfate

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

BRAVO 500 SC

Chlorothalonil

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

BROMOTRIL P 250 SC

Bromoxynil

ХЕРБИЦИДИ

BUBASTAR

Acetamiprid

ИНСЕКТИЦИДИ

BULLDOCK

Beta-Cyfluthrin

ИНСЕКТИЦИДИ

BUMPER 25 EC

Propiconazole

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

CABRIO TOP

Metiram

Pyraclostrobin

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

CALLISTO 480 SC

Mesotrione

ХЕРБИЦИДИ

CALYPSO ® SC 480

Thiacloprid

ИНСЕКТИЦИДИ

CAMBIO

Bentazone

Dicamba

ХЕРБИЦИДИ

ХЕРБИЦИДИ

CANTUS

Boscalid

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

CAPTAN PINUS 50 WP

Captan

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

CEKUPER 50% WP

Copper oxychloride

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

CHAMP FORMULA 2 FL

Bakar Hidroxide

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

CHLORCYRIN 550 EC

Chlorpyrifos

Cypermethrin

ИНСЕКТИЦИДИ

ИНСЕКТИЦИДИ

CHLORZAN 48% EC

Chlorpyrifos

ИНСЕКТИЦИДИ

CHORUS 75 WG

Cyprodinil

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

CHROMOREL D

Chlorpyrifos

Cypermethrin

ИНСЕКТИЦИДИ

ИНСЕКТИЦИДИ

CHROMOREL P-2

Chlorpyrifos

Cypermethrin

ИНСЕКТИЦИДИ

ИНСЕКТИЦИДИ

CIDOKOR

Glyphosate

ХЕРБИЦИДИ

CIMOFOL

Cymoxanil

Folpet

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

COLLIS

Boscalid

Kresoxim methyl

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

CONFIDOR 200 OD

Imidacloprid

ИНСЕКТИЦИДИ

CONFIDOR SL 200

Imidacloprid

ИНСЕКТИЦИДИ

CRVENO MASLO

Copper oxide

Paraffin oil

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

АКАРАЦИДИ

CRYSTAL

Quinoxyfen

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

CUPRABLAU-Z

Copper hydroxide

Zinc sulfat

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

CUPRAVIN 50 WP

Bakar Hidroxide

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

DECIS EC-2,5

Deltamethrin

ИНСЕКТИЦИДИ

DEGESCH PHOSTOXIN tableti

Aluminium phosphide

ИНСЕКТИЦИДИ ЗА МАГАЦИНСКИ ШТЕТНИЦИ

DEVRINOL 45 SC

Napropamide

ХЕРБИЦИДИ

DICARZOL 500 SP

Formetanate

ИНСЕКТИЦИДИ

DICURAN FORTE 80 WP

Chlorotoluron

Triasulfuron

ХЕРБИЦИДИ

ХЕРБИЦИДИ

DIMETOGAL

Dimethoate

ИНСЕКТИЦИДИ

DIREKT

Alfa-Cypermethrin

ИНСЕКТИЦИДИ

DITHANE NEOTEC

Mancozeb

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

DOMINATOR

Glyphosate

ХЕРБИЦИДИ

DOST 330

Pendimethalin

ХЕРБИЦИДИ

DUAL GOLD 960 EC

S-Metolachlor

ХЕРБИЦИДИ

DUET ULTRA

Epoxyconazole

Thiophanate methyl

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

DURSBAN 4 E

Chlorpyrifos

ИНСЕКТИЦИДИ

DURSBAN G 5

Chlorpyrifos

ИНСЕКТИЦИДИ

EFUZIN 500 SC

Dodine

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

ELECTIS 75 WG

Mancozeb

Zoxamide

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

ELISA

Buprofezine

ИНСЕКТИЦИДИ

ENERVIN

Ametoctradin

Metiram

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

ENVIDOR 240 SC

Spirodiclofen

АКАРАЦИДИ

EQUIP

Foramsulfuron

ХЕРБИЦИДИ

ETIOL SPECIJAL

Malathion

ИНСЕКТИЦИДИ

ETIOL TECEN

Malathion

ИНСЕКТИЦИДИ

FANTIC F WG

Benalaxyl M

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

FANTIC M WG

Benalaxyl M

Mancozeb

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

FASTAC 10 SC

Alfa-Cypermethrin

ИНСЕКТИЦИДИ

FLINT MAX

Tebuconazole

Trifloxystrobin

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

FOKUS ULTRA

Cycloxydim

ХЕРБИЦИДИ

FOLIKUR EW 250

Tebuconazole

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

FOLPAN 50 WP

Folpet

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

FORUM GOLD

Dimethomorph

Dithianon

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

Forum® GOLD

Dimethomorph

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

FOSFAMID 40 EC

Dimethoate

ИНСЕКТИЦИДИ

FRONTIER X 2

Dimethenamid-P

ХЕРБИЦИДИ

FURORE ® SUPER

Fenoxaprop-p-ethyl

ХЕРБИЦИДИ

FURY 10 EC

Zeta-Cypermethrin

ИНСЕКТИЦИДИ

FUSILADE FORTE

Fluazifop-p-butyl

ХЕРБИЦИДИ

GALBEN M

Benalaxyl M

Mancozeb

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

GAMIT 4 EC

Clomazone

ХЕРБИЦИДИ

GASTOKSIN TABLETI

Aluminium phosphide

ИНСЕКТИЦИДИ ЗА МАГАЦИНСКИ ШТЕТНИЦИ

GASTOKSIN TABLETI

Aluminium phosphide

РОДЕНТИЦИДИ

GLIFOL

Glyphosate IPA

ХЕРБИЦИДИ

GLYPHOGAN 480 SL

Glyphosate

ХЕРБИЦИДИ

GOLIJAT

Metamitron

ХЕРБИЦИДИ

GOLTIX WP 70

Metamitron

ХЕРБИЦИДИ

GRANSTAR 75 WG

Tribenuron-Methyl

ХЕРБИЦИДИ

GRIZLI 55 EC

Chlorpyrifos

Cypermethrin

ИНСЕКТИЦИДИ

ИНСЕКТИЦИДИ

GULLIVER

Azimsulfuron

ХЕРБИЦИДИ

HARMONY 75 WG

Thifensulfuron-Methyl

ХЕРБИЦИДИ

HERBA STOP 330 EC

Pendimethalin

ХЕРБИЦИДИ

HERBASTAR 750 WG

Tribenuron-Methyl

ХЕРБИЦИДИ

HERBAZED 48% WSC

Glyphosate IPA

ХЕРБИЦИДИ

HERBOCOR

Glyphosate

ХЕРБИЦИДИ

HUSSAR ® OD

Iodosulfuron-methyl

ХЕРБИЦИДИ

IMPACT 25 SC

Flutriafol

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

INTER OFF

Desmedipham

Phenmedipham

ХЕРБИЦИДИ

ХЕРБИЦИДИ

KAPIN 2,5 EC

Lambda-Cyhalothrin

ИНСЕКТИЦИДИ

KARATE ZEON 5 SC

Lambda-Cyhalothrin

ИНСЕКТИЦИДИ

KING

Lambda-Cyhalothrin

ИНСЕКТИЦИДИ

KOBIOL EC-25

Deltamethrin

ИНСЕКТИЦИДИ

KOCIDE

Bakar Hidroxide

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

KOCPIN WP

Bakar Hidroxide

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

KOHINOR 200 SL

Imidacloprid

ИНСЕКТИЦИДИ

KOROVICID

2,4-D

ХЕРБИЦИДИ

KUMULUS DF

Sulphur

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

KUPRAHIDRO

Bakar Hidroxide

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

KUPROPIN

Copper oxychloride

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

KUPROXID 50 WP

Bakar Hidroxide

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

LANATE 20 L

Methomyl

ИНСЕКТИЦИДИ

LANATE 25 WP

Methomyl

ИНСЕКТИЦИДИ

LASER

Spinosad

ИНСЕКТИЦИДИ

LEOPARD 5 EC

Quizalofop-P Ethyl

ХЕРБИЦИДИ

LINTUR 70 WG

Dicamba

Triasulfuron

ХЕРБИЦИДИ

ХЕРБИЦИДИ

LINUREX 50 SC

Linuron

ХЕРБИЦИДИ

LINUREX 50 WP

Linuron

ХЕРБИЦИДИ

LIRON tecen

Linuron

ХЕРБИЦИДИ

LOGRAN 20 WG

Triasulfuron

ХЕРБИЦИДИ

LONTREL 100

Clopyralid

ХЕРБИЦИДИ

LORD 700 DG

Metribuzin

ХЕРБИЦИДИ

MANKOGAL 80

Mancozeb

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

MANKOZEB 80 WP

Mancozeb

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

MANKOZEB R

Mancozeb

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

MANKOZEB R GOLD

Mancozeb

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

MARKATE 100 CS

Lambda-Cyhalothrin

ИНСЕКТИЦИДИ

MATCH 050 EC

Lufenuron

ИНСЕКТИЦИДИ

MAXIM EXTRA 050 FS

Difenoconazole

Fludioxonil

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА СЕМЕ

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

MERPAN 50 WP

Captan

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

MERPAN 80 WDG

Captan

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

MESUROL ® FS 500

Methiocarb

Methiocarb

ИНСЕКТИЦИДИ

РЕПЕЛЕНТИ-АВАЦИДИ

METEOR 330 EC

Pendimethalin

ХЕРБИЦИДИ

METHOMEX 90-SP

Methomyl

ИНСЕКТИЦИДИ

METOMIL 90 SP

Methomyl

ИНСЕКТИЦИДИ

MICEXANIL

Copper-Sulfate

Cymoxanil

Mancozeb

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

MONOSAN COMBI SUPER

2,4-D Mecoprop

ХЕРБИЦИДИ

MOREL-D

Chlorpyrifos

Cypermethrin

ИНСЕКТИЦИДИ

ИНСЕКТИЦИДИ

MOTIVELL

Nicosulfuron

ХЕРБИЦИДИ

MUSTANG

Florasulam

ХЕРБИЦИДИ

NEMATHORIN 10G

Fosthiazate

НЕМАТОЦИДИ

NEOMYL 90 WP

Methomyl

ИНСЕКТИЦИДИ

NICOSH 4% OD

Nicosulfuron

ИНСЕКТИЦИДИ

NOMOLT

Teflubenzuron

ИНСЕКТИЦИДИ

NORDOX 75 WG

Copper oxide

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

NOTIKOR

Cypermethrin

ИНСЕКТИЦИДИ

NURELLE D

Chlorpyrifos

Cypermethrin

ИНСЕКТИЦИДИ

ИНСЕКТИЦИДИ

OBERON 240 SC

Spiromesifen

ИНСЕКТИЦИДИ

OHIDAN C-50

Phosmet

АКАРАЦИДИ

OHIDAN P-5

Phosmet

АКАРАЦИДИ

OHINOL 50-S

Napropamide

ХЕРБИЦИДИ

OHIZON SL

Bentazone

ХЕРБИЦИДИ

ORDAM 6 E

Molinate

ХЕРБИЦИДИ

ORIUS 6 FS

Tebuconazole

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА СЕМЕ

ORIZOFIL G-5

Molinate

ХЕРБИЦИДИ

ORTHOCID 80 WDG

Captan

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

ORTUS 5% SC

Fenpyroximate

АКАРАЦИДИ

ORVEGO

Ametoctradin

Dimethomorph

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

PANDIDA 330 EC

Pendimethalin

ХЕРБИЦИДИ

PASTA CAFFERO

Copper oxychloride

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

PEAK 75 WG

Prosulfuron

ХЕРБИЦИДИ

PENDIPIN 330 EC

Pendimethalin

ХЕРБИЦИДИ

PENNCOZEB WG

Mancozeb

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

PEPELIN

Sulphur

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

PERFEKTHION

Dimethoate

ИНСЕКТИЦИДИ

PHOSTOXIN tableti

Aluminium phosphide

РОДЕНТИЦИДИ

PILARMATE

Methomyl

ИНСЕКТИЦИДИ

PILARSATO 41% W/W Solution

Glyphosate IPA

ХЕРБИЦИДИ

PIREL D

Chlorpyrifos

Cypermethrin

ИНСЕКТИЦИДИ

ИНСЕКТИЦИДИ

PIRIMOR

Pirimicarb

ИНСЕКТИЦИДИ

PLAV KAMEN 25 SG

Bakar Sulfat

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

PLAVI KAMEN

Bakar Sulfat

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

POLIRAM DF

Metiram

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

POSTALON 90 SC

Myclobutanil

Quinoxyfen

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

PREMIER 20% WP

Imidacloprid

ИНСЕКТИЦИДИ

PREMIS 25 FS

Triticonazole

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА СЕМЕ

PROFILUX

Cymoxanil

Mancozeb

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

PROPLANT 722 SL

Propamocarb

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

PROTEKTO WP

Bacillus thuringiensis

ИНСЕКТИЦИДИ

PROXANIL

Cymoxanil

Propamocarb

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

PULSAR 40 SL

Imazamox

ХЕРБИЦИДИ

PYRAMIN TURBO

Chloridazon

ХЕРБИЦИДИ

PYRINEX 25 MF

Chlorpyrifos

ИНСЕКТИЦИДИ

PYRINEX 48 EC

Chlorpyrifos

ИНСЕКТИЦИДИ

PYRUS 400 SC

Pyrimethanil

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

QUADRIS

Azoxystrobin

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

QUARTZ SUPER

Isoproturon

ХЕРБИЦИДИ

RAINBOW

Penoxsulam

ХЕРБИЦИДИ

RANDAP

Glyphosate

ХЕРБИЦИДИ

RAPID

Imidacloprid

ИНСЕКТИЦИДИ

REGENT 800 WG

Fipronil

ИНСЕКТИЦИДИ

REKORD 20 EC

Cypermethrin

ИНСЕКТИЦИДИ

RELDAN 40 EC

Chlorpyrifos-Methyl

ИНСЕКТИЦИДИ

RIDOMIL GOLD COMBI 45 WG

Folpet

Metalaxyl

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

RIDOMIL GOLD MZ 68 WG

Mancozeb

Metalaxyl

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP

Copper oxychloride

Metalaxyl

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

RIDOMIL MZ 72-WP

Mancozeb

Metalaxyl

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

RIDOSAN 72 WP

Mancozeb

Metalaxyl

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

RIMON 10 EC

Novaluron

ИНСЕКТИЦИДИ

RUNNER 240 SC

Methoxyfenozide

ИНСЕКТИЦИДИ

SABITHANE

Dinocap

Myclobutanil

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

SEKATOR

Amidosulfuron

Iodosulfuron

ХЕРБИЦИДИ

ХЕРБИЦИДИ

SEKATOR ® OD

Amidosulfuron

Iodosulfuron

ХЕРБИЦИДИ

ХЕРБИЦИДИ

SENCOR WP 70

Metribuzin

ХЕРБИЦИДИ

SENCOR ® WG 70

Metribuzin

ХЕРБИЦИДИ

SHAVIT F 72 WDG

Folpet

Triadimenol

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

SIGNUM

Boscalid

Pyraclostrobin

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

SIN KAMEN

Bakar Sulfat

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

SIN KAMEN - ZORKA

Bakar Sulfat

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

SIRKOSAN

Glyphosate

ХЕРБИЦИДИ

SOLOFOL

Folpet

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

SPEED

Thiamethoxam

ИНСЕКТИЦИДИ

STOMP 330 E

Pendimethalin

ХЕРБИЦИДИ

STON

Pendimethalin

ХЕРБИЦИДИ

STROBY WG

Kresoxim methyl

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

SWICH 62,5 WG

Cyprodinil

Fludioxonil

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

SYLLIT 499 SC

Dodine

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

SYSTHANE 12E

Myclobutanil

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

TALENDO

Proquinazid

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

TARA

Thiamethoxam

ИНСЕКТИЦИДИ

TAROT 25 WG

Rimsulfuron

ХЕРБИЦИДИ

TELIO 25% EC

Propiconazole

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

TENA

Chlorotoluron

Triasulfuron

ХЕРБИЦИДИ

ХЕРБИЦИДИ

THIOVIT JET 80 WG

Sulphur

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

TILT 250 EC

Propiconazole

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

TOLUREX 50 SC

Chlorotoluron

ХЕРБИЦИДИ

TOLURON 80 WP

Chlorotoluron

Triasulfuron

ХЕРБИЦИДИ

ХЕРБИЦИДИ

TOMIGAN 250 EC

Fluoroxypir

ХЕРБИЦИДИ

TONUS

Acetamiprid

ИНСЕКТИЦИДИ

TOPAS 100 EC

Penconazole

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

TOPIK 080 EC

Clodinafop

ХЕРБИЦИДИ

TORNADO 5% EC

Lambda-Cyhalothrin

ИНСЕКТИЦИДИ

TOTAL 480 SL

Glyphosate

ХЕРБИЦИДИ

TOUCHDOWN 480 SL

Glyphosate Trimesium

ХЕРБИЦИДИ

TOUCHDOWN SISTEM 4

Glyphosate

ХЕРБИЦИДИ

TUBERITE N

Chlorpropham

ХЕРБИЦИДИ

VALERAT 5 EC

Esfenvalerate

ИНСЕКТИЦИДИ

VANTEX 60 CS

Gamma-cyhalothrin

ИНСЕКТИЦИДИ

VENTURIN

Captan

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

VERITA ®

Fenamidon

Fosetyl Al

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

VERTIMEC 018 EC

Abamectin

ИНСЕКТИЦИДИ

VINCARE WG

Benthiavalicarb

Folpet

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

VIVANDO

Metrafenone

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

VOLIAM TARGO

Abamectin

Chlorantraniliprole

ИНСЕКТИЦИДИ

ХЕРБИЦИДИ

VOLLEY

Acetamiprid

ИНСЕКТИЦИДИ

VYDATE L

Oxamyl

ИНСЕКТИЦИДИ

WINTEROL 95% EC

Paraffin oil

АКАРАЦИДИ

ZATO 50 WG

Trifloxystrobin

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

ZUPINEB S-70

Propineb

ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА