НАЗАД

Име на препарат Активни материи Вид средство
BORDO MICRO

Bordeaux mixture

ФУНГИЦИДИ

CHAMP FORMULA 2FL

Copper II Hydroxide

ФУНГИЦИДИ

CURENOX 50

Copper oxychloride

ФУНГИЦИДИ

FUNGURAN-OH 50 WP

Copper II Hydroxide

ФУНГИЦИДИ

HIDROCOBRE

Copper hydroxide

ФУНГИЦИДИ

KOCIDE 2000

Bakar Hidroxide

ФУНГИЦИДИ

MICROTONIL 80 WG

Sulphur

ФУНГИЦИДИ

NEORAM WG

Copper oxychloride

ФУНГИЦИДИ

NORDOX 75 WG

Copper oxide

ФУНГИЦИДИ

PASTA CAFFARO

Copper oxychloride

ФУНГИЦИДИ

PEPELIN

Sulphur

ФУНГИЦИДИ

SERENADE MAX

BACILLUS SUBTILIS QST 713

ФУНГИЦИДИ