НАЗАД

Активни материи Вид средство Препарати
AmetoctradinФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

ENERVIN

ORVEGO

AzoxystrobinФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА
BACILLUS SUBTILIS QST 713ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА
Bakar HidroxideФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА
Bakar OxidеФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА
Bakar SulfatФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА
Bakar Trihidroxy hloridФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА
Benalaxyl + CopperФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА
Benalaxyl + FolpetФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА
Benalaxyl + MancozebФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА
Benalaxyl MФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

FANTIC F WG

FANTIC M WG

GALBEN C

GALBEN F

GALBEN M

BenthiavalicarbФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

VINCARE WG

BoscalidФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

CANTUS

COLLIS

buprimateФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

NIMROD 25 EC

CaptanФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

ORTHOCID 80 WDG

MERPAN 80 WDG

CarbendazimФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА
ChlorothalonilФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

BRAVO 500 SC

Copper hydroxide ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА
Copper II HydroxideФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

FUNGURAN-OH 50 WP

CHAMP FORMULA 2FL

copper oxideФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

NORDOX 75 WG

Црвено масло

Copper oxychlorideФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

GALBEN C

PASTA CAFFARO

Copper-hydroxide + Copper sulfateФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА
Copper-Hydroxide + Zink SulfatФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА
Copper-Oxihlorid + CymoxanilФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА
Copper-SulfateФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

MICEXANIL

Copper-sulfate + Copper hydroxideФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА
Cupric hydroxideФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА
CymoxanilФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

PROXANIL

AZIMUT TRIPLE

MICEXANIL

PROFILUX

EQUATION PRO WG

CyprodinilФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

CHORUS 75 WG

Dibakar – hlorid - trihidroxidФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА
difenoconazolФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

DIFCOR

DimethomorphФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

ORVEGO

FORUM GOLD

FORUM STAR

ACROBAT MZ WG

Dimethomorph + FolpetФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА
Dimethomorph + MancozebФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА
DinocapФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА
Dinocap + MyclobutanilФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА
DithianonФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

FORUM GOLD

DELAN 700 WG

DodineФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

SYLLIT 499 SC

EpoxyconazoleФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

DUET ULTRA

FamoxadoneФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

EQUATION PRO WG

Famoxadone + CymoxanilФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА
FenamidonФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА
FenbuconazoleФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

INDAR 5 EW

FenhexamidФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА
FluazinamФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА
Fludioxonil ФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

MAXIM EXTRA 050 FS

FlusilazoleФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА
FlutriafolФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

IMPACT 25 SC

FolpetФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

VINCARE WG

AZIMUT TRIPLE

MIKAL PREMIUM F

SOLOFOL

MELODY COMBY 65.3 WG

FOLPAN 80 WDG

FORUM STAR

GALBEN F

MIKAL FLASH

Folpet + CymoxanilФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА
Folpet + TriadimenolФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА
Fosetyl AlФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

AZIMUT TRIPLE

AZIMUT 80 WG

MIKAL PREMIUM F

MIKAL FLASH

ALIETTE FLASH

PREVICUR ENERGY

Fosetyl Al + FenamidonФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА
Fosetyl Al + FolpetФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА
IprodioneФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

IPPON 500 SC

IprovalicarbФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

MIKAL PREMIUM F

MELODY COMBY 65.3 WG

Iprovalicarb + FolpetФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА
Kresoxim methylФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

COLLIS

Kresoxim-methylФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА
MancozebФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

PENNCOZEB WG

MANKOZEB 80 WP

MICEXANIL

MANKOZEB R GOLD

PROFILUX

FANTIC M WG

MANFIL 80 WP

PRIMAT 80 WP

MANFIL 75 WG

GOLDFIX 80 WP

GALBEN M

ACROBAT MZ WG

DITHANE NEOTECH

ELECTIS 75 WG

Mancozeb + CopperФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА
Mancozeb + CymoxanilФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА
Mancozeb + MetalaxylФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА
Mancozeb + Metalaxyl MФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА
Mancozeb + ZoxamideФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА
Metalaxyl + Bakar OxihloridФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА
Metaxyl + MancozebФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА
Metaxyl M + Copper OxychlorideФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА
Metaxyl M + FolpetФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА
Metaxyl M + MancozebФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА
MetiramФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

ENERVIN

CABRIO TOP

POLIRAM DF

MetrafenonФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА
MetrafenoneФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА
MyclobutanilФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

POSTALON 90 SC

PenconazoleФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА
prochlorazФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

MIRAGE 45 EC

PropamocarbФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

PROXANIL

PROPLANT 722 SL

Propamocarb Hydrochlorid + Fosetil AlФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА
PROPAMOCARB HYDROCLORIDФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

PREVICUR ENERGY

PropiconazoleФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

BUMPER 25 EC

PropinebФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

ANTRACOL WG 70

Propineb + CopperФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА
Propineb + CymoxanilФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА
ProquinazidФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

TALENDO

PyraclostrobinФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

CABRIO TOP

Pyraclostrobin + BoscalidФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА
Pyraclostrobin + MetiramФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА
PyrimethanilФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

PYRUS 400 SC

QuinoxyfenФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

POSTALON 90 SC

CRYSTAL

SpiroxamineФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

FALCON ® EC 460

SulphurФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

PEPELIN

KUMULUS DF

TebuconazoleФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

RIZA 250 EW

FLINT MAX

FALCON ® EC 460

FOLIKUR EW 250

AKORD

Tebuconazole + SpiroxamineФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА
Thiophanate methylФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

DUET ULTRA

ThiramФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА
TriadimenolФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

FALCON ® EC 460

TrifloxystrobinФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

FLINT MAX

Trifloxystrobin + TebuconazoleФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА
TriticonazoleФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА
ZiramФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

DIZIRAM 76 WG

ZoxamideФУНГИЦИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА РАСТЕНИЈА

ELECTIS 75 WG