НАЗАД

Активни материи Вид средство Препарати
Aluminium phosphideИНСЕКТИЦИДИ ЗА МАГАЦИНСКИ ШТЕТНИЦИ

DEGESCH PHOSTOXIN tableti

GASTOKSIN TABLETI

Magnesium phosphideИНСЕКТИЦИДИ ЗА МАГАЦИНСКИ ШТЕТНИЦИ