Активна материја: Rimsulfuron
Средство за заштита: ХЕРБИЦИДИПрепарати:

TAROT 25 WG