Активна материја: Diflufenican
Средство за заштита: ХЕРБИЦИДИЛинк до ЕУ база на пестицидиПрепарати:

ALISTER GRANDE