Активна материја: pymetrozine
Средство за заштита: ИНСЕКТИЦИДИЛинк до ЕУ база на пестицидиПрепарати:

CHESS 50 WG