Активна материја: Isoxaflutole
Средство за заштита: ХЕРБИЦИДИЛинк до ЕУ база на пестицидиПрепарати:

MERLIN ® 750 WG