Активна материја: Clodinafop
Средство за заштита: ХЕРБИЦИДИПрепарати:

TOPIK 080 EC