Активна материја: Azimsulfuron
Средство за заштита: ХЕРБИЦИДИПрепарати:

GULLIVER