Активна материја: 2,4-D Mecoprop
Средство за заштита: ХЕРБИЦИДИПрепарати:

MONOSAN COMBI SUPER