Активна материја: Pirimicarb
Средство за заштита: ИНСЕКТИЦИДИПрепарати:

PIRIMOR