Активна материја: Paraffin oil
Средство за заштита: ИНСЕКТИЦИДИПрепарати:

NITROPOL-S

BELO MASLO

BELO MASLO EC-HP

CRVENO MASLO

WINTEROL 95% EC