Активна материја: Buprofezine
Средство за заштита: ИНСЕКТИЦИДИПрепарати:

APLAUD 25 WP

ELISA