Активна материја: Foramsulfuron
Средство за заштита: ХЕРБИЦИДИПрепарати:

EQUIP