Активна материја: Indoxacarb
Средство за заштита: ИНСЕКТИЦИДИПрепарати:

AVAUNT 15 EC