Активна материја: Quinoxyfen
Средство за заштита: ФУНГИЦИДИЛинк до ЕУ база на пестицидиПрепарати:

CRYSTAL

POSTALON 90 SC