Активна материја: Tepraloxydim
Средство за заштита: ХЕРБИЦИДИ



Линк до ЕУ база на пестициди



Препарати:

ARAMO 50