Активна материја: Glufosinate-Amonijum
Средство за заштита: ХЕРБИЦИДИПрепарати:

BASTA 15