Активна материја: Carbendazim
Средство за заштита: ФУНГИЦИДИПрепарати:

BAVISTIN FL