Активна материја: Chlorpyrifos-Methyl
Средство за заштита: ИНСЕКТИЦИДИЛинк до ЕУ база на пестицидиПрепарати:

RELDAN 40 EC