Активна материја: Teflubenzuron
Средство за заштита: ИНСЕКТИЦИДИПрепарати:

NOMOLT