Активна материја: Bacillus thuringiensis
Средство за заштита: ИНСЕКТИЦИДИПрепарати:

PROTEKTO WP