НАЗАД

Домашно име Латинско име
Kомуника,обичнаMelilotus officinalis Medic. детали
Ајдучка треваAchillea millefolium детали
Амброзија пелинолиснаAmbrosia artemiisifolija детали
Бабин заб, обиченTribulus terrestris детали
Безлистен граорLathyrus aphaca детали
Бела детелинаTrifolium repens детали
Бела полевицаAgrostis alba детали
БулкаPapaver rhoeas детали
Буника,црнаHyoscyamus niger L. детали
Велигденче обичноVeronica agrestis детали
Велигденче персискоVeronica persica детали
Ветрушка обичнаApera spica venti детали
Влакнесто просоPanicium capillare детали
Влакнесто просоЕchinichloa macrospora Vasing детали
Волчје јаболко, обичноAristolochia clematitis детали
Вртипоп, нивскиAnthemis arvensis детали
Гавез, обиченSymphytum officinale детали
Глуварче, обичноTaraxacum officinale детали
Глушина обична (граор)Vicia sativa детали
Глушина, влакнестаVicia villosa детали
Глушина, пругастаVicia striata детали
Глушина, птичја (граор)Vicia cracca детали
Голем повит (полско пиперче)Polygonum lapathifolium детали
Голем слезAbutilon teophrastt детали
Голем тегавецPlantago major детали
Голема шумаригаRhinanthus major детали
Гороцвет, летенAdonis sestivalis детали
Двозабец троделенBidens tripartitus детали
Дворетка, обичнаDiplotaxis muralis детали
Дворник (птичја трева)Polygonum aviculare детали
Дворски повит (пиперче)Polygonum persicaria детали
Див папратPteridium aquilinum детали
Дива бамијаHibiskus trionium детали
Дива зелкаBrassica oleracea детали
Дива капинаRubus caesius детали
Дива лобода белаChenopodium album детали
Дива лобода многусеменаChenopodium polyspermum детали
Дива ротквицаRaphanus raphanistrum детали
Добрејка обична (сивкаста грбка)Lepidium draba детали
Дрвеника, обичнаChondrilla juncea L. детали
Едногодишна ливадаркаPoa annua детали
Ежовка обичнаDactylis glomerata детали
Еноец, трирогестGalium tricornutum детали
Жива треваErodium cicutarium детали
Жолтеникаво среќничеAjuga chamaepitys детали
Звезденка обична(глувчетина)Stellaria media детали
ЗдравецGeranium dissectum детали
Зрнец црн (помошничка)Solanum nigrum детали
Какол, нивскиAgrostemma githago детали
КамилицаMatricaria chamomilla детали
Канадска суволетницаErigeron canadensis детали
Киселец (штавел) кадравRumex crispus детали
КиселицаOxalis stricta детали
Класица, полскаBromus arvensis детали
Класица, штураBromus sterilis детали
КоленкаSherardia arvensis детали
Коприва малаUrtica urens детали
Коприва обичнаUrtica dioica детали
Кравјанка, обичнаVaccaria pyramidate детали
Красница големаAnthriscus silvestris детали
Крвавче, малоSanhuisorba minor Scop. детали
Крстенец обичен (костреж) драгошецSenecio vulgaris детали
Крстенец, пролетенSenecio vernalis детали
Леник, обиченCamelina linicola детали
Ленолист тенок, (лобода) пепелугаAtriplex patula детали
ЛепавецGalium aparine детали
Лисичка опашка, ползечка (мачкина опашка)Alopecurus myosuroides детали
Лук,лозарскиАllium vineale детали
Лутиче, остроRanunculus acer L детали
Мамуза обичнаConsolida regalis детали
Мамуза, источнаDelphinium orientale детали
Мамуза, обичнаDelphinium consolida детали
Метла коштан, блорSorghum halpense детали
Мовлеста медовицаHolcus lanatus детали
Морков дивDaucus carota детали
Мразовец есенскиColchicium automnalle детали
Мртва коприваLamium amplexicaule детали
Муар, прошленестSetaria verticillata (L.) детали
Мувар зеленSetaria viridis детали
Мувар сивSetaria glauca детали
Мудрица, СофиниаSisymbriun sophia детали
Обичен ленолистLinaria vulgaris детали
Обичен лепавецGallium molugo детали
Обичен чичакXanthium strumarium детали
Обична коника (малоцветна галисонога)Galinsoga parviflora детали
Обична ливадаркаPoa trivialis детали
Обична поточаркаRorippa sylvestris детали
Обична црноглавкаPrunella vulgaris детали
Обично влакнесто просоEchinochola crus galli детали
Овес див пролетенAvena fatua детали
Овес, див лудовиковAvena ludoviciana детали
Овчарска торбичкаCapsella bursa pastoris детали
Овчи киселецRumex acetosella детали
Огнивче полскоAnagallis arvensis детали
Орешаста граоркаLathyrus tuberosis детали
Оризов троскот,обиченLaeersia oryzoides Sw. детали
Острикa влакнестаCarex hirta детали
Паламида нивскаCirsium arvense детали
Пелин обиченArtemisia vulgaris детали
Пенливка ливадскаCardamine pratensis детали
ПетопрстPotentilla reptans детали
ПијанкаLolium multiflorium детали
ПиревинаAgropyrum repens детали
ПовивкаPolygonum convolvulus детали
Подбел обиченTussilago farfara детали
Подланица, обичнаCaucalis daucoides детали
Подланица, широколиснаCaucalis latifolia детали
Ползест жабњакRanunculus repens детали
Полска пршликаEquisetum arvense детали
Полски осот (обичен костреш)Sonchus oleraceus детали
Полско лутучеRanunculus arvensis детали
Полско нанеMentha arvensis детали
Полско синиглавчеKnautia arvensis детали
Попова лажичка обична (полски мошнак)Thlaspi arvense детали
Просенце, пролетноMilium vernale детали
Прстесто просо, крвавоDigitaria sanquinalis детали
Пршленка полскаSpergula arvensis детали
Птичје просоLithospermium arvense детали
Рајграс, пијанкаLolium temulentum детали
Различник нивски (синчек)Centaurea cyanus детали
Рожец полскиCerastium arvense детали
СвиларкаCuscuta epithymum детали
Свиларка, полскаCuscuta arvensis Beyr. детали
Свиларка,леноваCuscuta epilinum Weihe детали
Свинска трева (полски костреш)Sonchus arvensis детали
Седмолист обиченAegopodium podagraria детали
Сина китка, гранестаOrobanche ramosа детали
Синап, полскиSinapsis arvensis детали
Слачец голем (грамафонче)Calystegia sepium детали
Слачец полски (повитка)Convolvulus arvensis детали
Смолец, клубенестSyperus rotundus детали
Смолец, размноликCyperus diformis L. детали
Смрдлива коприваGaleopsis tetrahit детали
Смрдливка (куландра)Bifora radians детали
Смрековилна млечкаEuphorbia cyparissias детали
Сонцељубива млечкаEuphorbia helioscopia детали
Среќниче ползечкоAjuga reptans детали
Срцелисна лободаChenopodium hybridum детали
Татула обичнаDatura stramonium детали
Темјанушка полскаViola arvensis детали
Теснолисен тегавецPlantago lanceolata детали
ТолчницаPortulaca oleracea детали
Троскот обиченCynodon dactylon детали
Троскот, обиченCynodon dectylon Pers. детали
Цикорија обичнаCichorium intybus детали
Црвена мртва коприваLamium purpureum детали
Црнилка, полскаMelampyrum arvense L. детали
Чадливка (обична росница)Fumaria officinalis детали
Чешелка, венеринаScandix pecten-veneris детали
Чистец едногодишенStachys annua детали
Шавар,високScirpus maritimus L. детали
Шавар,шилестScirpus mucronatus детали
Штавел таполистенRumex obistifolius детали
Штир обиченAmaranthus retroflexus детали
Штир, белAmaranthus albus детали
Штир,белAmaranthus albus O. детали
Шупливка, обичнаMyagrum perfoliatum детали