Име на болест: Коњштип - Grilotalpa grilotalpa
Култура: КОМПИР
Опис:Одраснатиот инсект со изразито издолжено овално тело со должина од 4 - 5 цм. Бојата е жолто смеѓа а цело тело е погриено со фини густи влакненца. Предниот пар на нозе е добро развиен назабен и по својата градба потсеќаат на нозете на кртица. Вратниот штит е исто така добро развиен. Поседува два пара на крила. Предните се значително пократки од задните. На крајот на абдоменот се наоѓаат долги церци. По обликот и градбата телото на ларвата потсеќа на одраснатите со посветла боја испилени се долги околу 5мм. Јајцата се со жолтеникава боја со должина 2, 5 мм и овален облик.
Презимува како ларва од трет степен на длабочина и до 1 метар. Понекогаш презимуваат и имагата. Ларвите напролет го продолжуваат развојот а во средината на јуни настапува роење на имагото. Парењето се одвива на површината на почвата па женките се спуштаат во почвата копаат длабок ходник и на длабочина најмалце до 10 цм на крајот на ходникот формираат комора со цврсти ѕидови колку средна кртола на компир. Тука положуваат околу 350 - 600 јајца. По две недекли се пилат ларвите, наликуваат на мравки кои остануваат во леглото во заедница со мајката се до второто понекогаш и третото пресоблекување. Потоа се растураат копаќи одвоени ходници. Развојот го завршуваат следната година.
Полифагна штеточина особено кај расадите на градинарските култури. Копаќи плитки ходници го прегризува коренот на растението. Копаќи ходници конзумира храна и од животинско потекло полжави ларви на инсекти и др.Препарати