Име на болест: Обична краставост на компирот - Streptomyces scabies
Култура: КОМПИР
Опис: На површината на кртолите, а и на столоните и жилите се ствараат рапави плутасти вдлабнатини и испупчувања во облик на суви красти. Бројот и величината на овие рани зависи од интензитетот на заразата. Овие красти во суштина претсавуваат придер на раните, со кој кртолата се брани пред заразата од бактеријата. Овие красти можат да бидат поплитки или подлабоки од што зависи штетноста на болеста.повеќе слики >>

Препарати