Име на болест: Безлистен граор - Lathyrus aphaca
Култура: ПЛЕВЕЛИ
Опис: Едногодишно растение со спирално разгрането голо стебло. Високо до 50 цм. Има тенки ластари со кои се зафаќа за други растенија и предмети. Наместо прави листови има срцевидни палистови. Ццетовите се жолти поединечни. Плодот е мешунка долга 2 - 3 цм, широка 4 - 8 мм, сплескана, гола зеленкаста, со 4 - 8 црни сјајни семки. bПроизведува 200 - 900 семки кои долго ја задржуваат ртливоста.повеќе слики >>

Препарати