Име на болест: Мовлеста медовица - Holcus lanatus
Култура: ПЛЕВЕЛИ
Опис: Holcus lanatus
Повеќегодишно растение високо до 80 цм. Цело растение е покриено со ситни влакненца со светлозелена боја. Зелена е и во зима. Стеблото е исправено при дното црвенкасто. Листовите се долги 4 - 20 цм и меки. Цвета налето и есен. Цветот е исправена метлица. Класовите се мали со светло црвеникава боја.повеќе слики >>

Препарати