Име на болест: Жолтеникаво среќниче - Ajuga chamaepitys
Култура: ПЛЕВЕЛИ
Опис: Едногодишно растение високо 10 - 25 цм. Слабо е исправено или е полегнато разгрането. Цветовите се поединечни, жолти со црвенкасти и смеѓа долна уста, долги 7 - 15 цм. Сместени во пазувите на листот. Не отпаѓаат по цветењето. Горната уста им е кратка и има два заба. Долната е троделна, но средното резне е поголемо од другите. Цвета во лето. Плодот е составен од 4 плодчиња. Произведува годишно 200 - 800 семки.повеќе слики >>

Препарати