Име на болест: Бела полевица - Agrostis alba
Култура: ПЛЕВЕЛИ
Опис: Повеќегодишно растение високо до 80 цм. Има долги надземни резанки. На влажни почви формира густа мрежа на бусени. Стеблото е исправено и мазно. Листовите тенки, малкубројни. Лиската е рамна, мазна широка околу 1 цм. Ракавецот е мазен. Јазичето долго бело и шилесто. Цветот е сложен во гута метлица долга 25 цм. Класовите се едноцветни црвенкасри. Цветењето трае од јули до септемри. Се шири воглавно вегетативно. Доста отпорен плевелповеќе слики >>

Препарати

SELECT 12 EC