Име на болест: Озима совица - Scotia segetum
Култура: КРАСТАВИЦА
Опис: Инсект со нежно и меко тело со должина 0, 5 - 0, 6 мм, обоен со нијанси на зелена или црна боја. Карактеристично е што живее во колонии на бескрилни форми, а во поедини фази на развојот се сретнуваат и крилести единки. Постојат околу 1500 различни видови од кој значителен број прават штети на зеленчукот, ги шмукаат соковите и пренесуваат неколку штетни вируси. Лисните вошки презимуваат во вид на оплодени јајца на повеќегодишните растенија. Напролет од јајцата се опилуваат женки кои основаат колонии раѓајќи живи ларви без предходно парење. Поради бесполовото оплодување колонијата многу брзо го зголемува својот број. Кога ќе дојде до пренатрупаност крилестите форми ја напуштаат колонијата и преминуваат на друго растение. Со помош на ветерот можат да преминат и десет километри. Колонијата се формира на младите изданоци каде што циркулацијата на соковите е најинтензивна. Нападнатите изданоци се деформираат и изумираат. Тоа се примарните штети настанати со напад на лисни вошки. Секундарните штети настануваат со лачење на т. н. медена роса, односно течниот измет на вошките, која во случај на јак напад се слива и во вид на капки по растението. Така се создава одлична подлога за габно заболување чадлива краставост, која со своите темни мицелии ги покрива деловите на растението облеани со медовината со што ја попречуваат фотосинтезата. Најголеми штети лисните вошки нанесуваат со пренесување на вируси. Наесен при крајот на вегетацијата, крилестите форми ја напуштаат колонијата, се парат и несат јајца во пазувите на папките на овошките и повеќегодишните растенија за презимување. Сузбивањето на лисните вошки се врши со контактни и системични инсектициди. Контактните се користат при првиот налет пред да ги формираат колониите, а потоа со системични.повеќе слики >>

Препарати