Име на болест: Пршленка полска - Spergula arvensis
Култура: ПЛЕВЕЛИ
Опис: Едногодишно растение високо до 50 cm. Стеблото се разгранува, тенко е и полегнува, а понекогаш е и исправено. Голо или влакнесто стеблото. Игличестите листови се собрани по 6 - 8 во група, 20 - 50 пати се подолги отколку широки. Цветовите се ситни и бели. Цвета преку летото.
Плодот е мнокусемена комора. Произведува до 10. 000 семки.повеќе слики >>

Препарати