Име на болест: Коленка - Sherardia arvensis
Култура: ПЛЕВЕЛИ
Опис: дикотиледон едногодишенповеќе слики >>

Препарати