Име на болест: Мразовец есенски - Colchicium automnalle
Култура: ПЛЕВЕЛИ
Опис: монокотиледон повеќегодишенповеќе слики >>

Препарати