Име на болест: Рожец полски - Cerastium arvense
Култура: ПЛЕВЕЛИ
Опис: дикотиледон повеќегодишенповеќе слики >>

Препарати