Име на болест: Красница голема - Anthriscus silvestris
Култура: ПЛЕВЕЛИ
Опис:повеќе слики >>

Препарати