Име на болест: Среќниче ползечко - Ajuga reptans
Култура: ПЛЕВЕЛИ
Опис: Повеќегодишно растение високо 30 cm. Стеблото исправно, четвороаголно. Има надземни ластари кои носат листови. Ползечките изданоци се вкоренуваат. Листовите се во розети на стеблото. Со овален облик долги 4 - 12 cm, а широки 1 - 5 cm. По 6 - 12 виолетови цветови собрани се во соцветие. Цветовите не паѓаат по цветењето.повеќе слики >>

Препарати