Име на болест: Сурлаш на винова лоза - Otiorhynchus corruptor
Култура: ВИНОВА ЛОЗА
Опис:

Се појавува напролет по пупењето на лозата и во текот на цела вегетација до есента. Се појавуваат и дење и ноќе. Се хранат со листовите на виновата лоза. Можат да уништат 50 - 80% од лисната маса. Штетноста се манифестира со тешко зреење на грозјето или истото останува кисело и недозреано.повеќе слики >>

Препарати