Име на болест: Цигараш - Byctiscus betulae
Култура: ВИНОВА ЛОЗА
Опис: Се јавуваат на почетокот на пролетта, и најпрвин се хранат со пупки а подоцна и со листовите. На листот оставаат долги траги од гризењето. После копулацијата ја гризат петелката на листот, и листот го губи тургорот па женката го завиткува во форма на цигара. Внатре положува неколку јајца, кои понатаму живеат во внатрешноста на листот. Презимува како имаго.повеќе слики >>

Препарати