Име на болест: Модра (сина) китка или “чума ” - Orobanche ssp.
Култура: ТУТУН
Опис: Модрата китка или чумата нема равиено коренов систем, а има силно развиени цицалки кои навлегуваат во корените на нападнатите растенија од каде што црпи вода и храна. Паразитот има голема способност за размножување. Најмногу напаѓа тутун а освен тутунот може да се јаве и кај други растенија. Кај легуминозите се развива Orobanche crenata. Уништувањето на сината китка е отежнато. При посилна појава на некои места треба да се заведе плодоред и да се сејат неколку години растенија кои не се домаќини на модрата китка како на пример житата. Се препорачува и сеење на  многу осетливи растенија за да се провоцира развојот на паразитот. Исто така е важно примена на чиста вода за наводнување.  повеќе слики >>

Препарати