Име на болест: Орешаста граорка - Lathyrus tuberosis
Култура: ЛУЦЕРКА
Опис: Повеќегодишно растение високо 20 - 70 цм. Има длабок корен со кртолки. Од кртолките излагаа нови стебла. Стеблото најчесто е разгрането, четвртасто, голо и тенко. Се качува по другите растенија. Лстовите имаат по две лиски обратнојајцевиден облик. Со разгранетите ластари се зафаќа за другите растенија. Цвета летото. . Црвените цветови се групирани во гроздасти мирисни цветови. Плодовите се мешунка долга 25 - 35 цм со дијаметар 4 - 6 мм, со 2 - 6 семки. Зрелата мешунка пука и го отфрла семето. Произведува годишно 150 - 360 семки. Се размножува со семето и подземните органи.повеќе слики >>

Препарати